Επέκταση του Μισθολόγιου-Φτωχολόγιου των δημοσίων υπαλλήλων στους εργαζόμενους των Ν.Π.Ι.Δ και τις ΔΕΚΟ

misthos granazi

Στις 12 Δεκεμβρίου 2012, από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκδόθηκε εγκύκλιος με θέμα: «Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α)», με την οποία επεκτίνεται, από 1-1-2013 το μισθολόγιο-φτωχολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (ν.4024/2011) και στους εργγαζόμενους των δημοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ.

Η κυβέρνηση καταργεί τις Σ.Σ.Ε και προχωρά σε νέες περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων, που θα φτάνουν το 30-35%, των ήδη πετσοκομμένων αποδοχών τους, οι οποίες θα μειωθούν ακόμη περισσότερο και με την αύξηση της παρακράτησης του φόρου, με το νέο φορολογικό νόμο.

Η μοναδική απάντηση των εργαζομένων πρέπει να είναι ο συντονισμός της πάλης τους, η απαλλαγή από τις αυταπάτες που καλλιεργούσαν και καλλιεργούν οι συμβιβασμένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος και ο αγώνας για την ανατροπή των πολιτικών του μνημονίου.

Ολόκληρη η εγκύκλιος ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ