Εκβιασμοί και απειλές από τον κ. Μανιτάκη

manitakis dimosio louketa aftodioikisi

Στην παραδοχή, για πρώτη φορά, ότι «τα στοιχεία (σ.σ. των υπό απόλυση – διαθεσιμότητα υπαλλήλων) μπορούν να αντληθούν από τη βάση δεδομένων της απογραφής» προχώρησε αργά χθες το βράδυ το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μία ημέρα πριν λήξει και επίσημα η προθεσμία για την αποστολή των σχετικών στοιχείων και ενώ αφενός οι υπηρεσίες με προεξάρχουσες αυτές των δήμων και των περιφερειών αρνούνται κατηγορηματικά να συντάξουν σχετικές λίστες και αφετέρου υπάρχουν καταλήψεις παντού, συνεργάτες του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτός της παραδοχής ότι τα στοιχεία υπάρχουν, επαναλαμβάνουν ότι ακόμη κι αν υπάρξει καθυστέρηση, οι υπάλληλοι μπαίνουν αυτοδικαίως σε διαθεσιμότητα.

Μάλιστα, οι ίδιοι συνεργάτες του υπουργού που βλέπουν ότι θα πρέπει να σηκώσει μόνο του το υπουργείο την υπόθεση «διαθεσιμότητα – απόλυση» που κινδυνεύει να οδηγηθεί σε «φιάσκο» όπως η εφεδρεία, επισείουν πλέον τρεις «απειλές»:

1) Αν υπάρξει καθυστέρηση να επανέλθει η τρόικα με πολύ σκληρότερες απαιτήσεις

2) Να τιμωρηθούν με πειθαρχικές ποινές τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες της διοίκησης που δεν τηρήσουν τις αυστηρές προθεσμίες για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας

3) Να παραμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι που επρόκειτο να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις

Στο τελευταίο δε σημείο οι συνεργάτες του κ. Μανιτάκη επιμένουν, λέγοντας ότι υπάρχουν επείγουσες ανάγκες σε υπηρεσίες όπως νοσοκομεία, ΚΕΠ,  διευθύνσεις συντάξεων στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία που μπορούν να μετακινηθούν άμεσα οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Και διευκρινίζουν ότι στις περιπτώσεις που η οργανική θέση έχει καταργηθεί   «με τη μετάταξη προβλέπεται η σύσταση θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αλλά υπάρχει πραγματική ανάγκη. Η μετακίνηση υπαλλήλου για την κάλυψη πραγματικών και διαπιστωμένων αναγκών γίνεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανική θέση, δεδομένου ότι το προβλέπει ο ίδιος ο νόμος», προστίθεται.

Ποιους αφορά

Παράλληλα οι συνεργάτες του κ. Μανιτάκη επαναλαμβάνουν ότι:

Η διαθεσιμότητα αφορά μόνο υπαλλήλους ΙΔΑΧ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικού. Δηλαδή:

– Αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή δεν αφορά μόνιμο προσωπικό.

– Αποκλειστικά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους υποχρεωτικής, ανώτατης τεχνολογικής και ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Υ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε).

– Αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους καμίας άλλης ειδικότητας.

Επισημαίνεται ότι από τη ρύθμιση «εξαιρούνται ευαίσθητες υπηρεσίες όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας)».

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι υπάλληλοι που αν και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

-Ο σύζυγος ή η σύζυγός τους έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.

-Ο σύζυγος, η σύζυγος ή τέκνο τους που τους βαρύνει φορολογικά και ζει μαζί τους έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.

-Έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ.

-Είναι πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα τους βαραίνουν φορολογικά.

-Είναι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαραίνει φορολογικά.

Διευκρινίσεις και για τους πειθαρχικά ελεγκτέους

Τέλος, οι συνεργάτες του υπουργού δίνουν διευκρινίσεις και για το θέμα της αργίας των υπόλογων πειθαρχικά υπαλλήλων. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν με τις νέες αυστηρότερες ρυθμίσεις διασφαλίζεται ότι δεν θα παραμένουν στη θέση τους στην υπηρεσία υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο ή στα δικαστήρια για σοβαρή πειθαρχική ή ποινική υπόθεση μέχρι να καταδικαστούν τελεσίδικα ή να αθωωθούν. Στόχος είναι να προστατευθεί το κύρος των δημόσιων υπηρεσιών και των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων.

Τονίζεται δε ότι «αφορά αποκλειστικά υπαλλήλους που έχουν παραπεμφθεί για σοβαρότατα ποινικά αδικήματα (π.χ. κακουργηματικές πράξεις, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας) ή πειθαρχικά παραπτώματα (π.χ. πράξεις άρνησης αναγνώρισης του συντάγματος, απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη συμπεριφορά, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, παράλειψη των πειθαρχικών οργάνων να προβούν σε δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος κλπ)».

Σημειώνεται δε ότι η αργία είναι διοικητικό μέτρο και όχι ποινή. Συνεπώς δεν πλήττεται το τεκμήριο αθωότητας του υπαλλήλου. Ούτε βέβαια αποδυναμώνεται η δικαστική προστασία που απολαμβάνει. Μάλιστα προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αναστολής ή άρσης της αργίας και η επαναφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία του.

Πηγή : aftogioikisi.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ