«Αιφνίδιος θάνατος» στις απολύσεις στο δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

apolysi

Με διαδικασίες express η τρικομματική συγκυβέρνηση σχεδιάζει μέσω του νέου μνημονίου να «τελειώσει» χιλιάδες εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και στους Ο.Τ.Α..

Λογαριάζοντας μόνο το οικονομικό κέρδος που είναι πολύ αναμφίβολο ότι θα έχει και αδιαφορώντας για το δικαίωμα στην εργασία, που έχουν με αγώνες και θυσίες κατακτήσει οι εργαζόμενοι, αν τους αφήσουμε να περάσουν τα νέα σφαγιαστικά μέτρα, θα «πετάξουν» στο δρόμο περίπου 27000 εργαζόμενους το ’12 και ’13.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει το εργατικό κίνημα να αφήσει να συνεχιστεί η νεοφιλελεύθερη πολιτική της εγχώριας και ξένης τρόικας, η οποία μετά την φτώχεια και   την εξαθλίωση που προκάλεσε τώρα επιχειρεί να ρίξει την ταφόπλακα ακόμα και στον εργασιακό βίο.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ζ που αφορά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης: «Καταργούνται οι οργανικές θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: αα) είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και ββ) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα». Οι υπάλληλοι αυτοί είτε τίθενται σε διαθεσιμότητα είτε σε «αυτοδίκαιη  αργία».

Μάλιστα, οι Διευθύνσεις Προσωπικού καλούνται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου να αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

α. τον αριθμό των οργανικών θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, καθώς και αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν τις καταργούμενες οργανικές θέσεις.

β. τις πράξεις με τις οποίες τίθενται, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ