Συνάντηση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Β.Σ.Σ. με μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Ε.Κ.Μ.

Το Σωματείο εργαζομένων Βοήθεια Στο Σπίτι του Νομού Αττικής εξέδωσε την ακόλουθη ενημερωτική ανακοίνωση.

Μετά από κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή, συνάντηση του Πανελλήνιου Συντονιστικού των ΒΣΣ προκειμένου να μας ενημερώσουν για τη πρόταση νόμου που θα εισηγηθούν για το ΒΣΣ. Ο εισηγητής θα είναι ο Δημήτρης Σρατούλης ο οποίος μας ανέφερε ότι η τροπολογία θα πάει την Τετάρτη 4/10/2012 στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων  προς συζήτηση, και την Πέμπτη αφού συμφωνήσουν πιθανότατα θα μας καλέσουν εκ νέου για συζήτηση, μαζί με άλλους κοινωνικούς φορείς. Την ερχόμενη βδομάδα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια.

 

Η τροπολογία θα περιλαμβάνει τα εξής:
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Διάταξη νόμου για την τακτοποίηση του προσωπικού του ΒΣΣ

1.Το προσωπικό που υπηρετεί στις δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με φορέα υλοποίησης κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ καθώς και κάθε άλλης μορφής ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, μεταφέρεται στον οικείο Δήμο ή σε προνοιακού και κοινωνικού χαρακτήρα ΝΠΔΔ αυτού.

Η μεταφορά συντελείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία:
α)Ορίζεται ο φορέας (Δήμος ή νπδδ) στο οποίο σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα μεταφερθεί το προσωπικό.

β)Συστήνονται προσωρινές-προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας στις οποίες με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, κατατάσσεται το μεταφερόμενο προσωπικό.

Στην περίπτωση που η μεταφορά γίνει σε νπδδ, η σύσταση των υπό στοιχείων β’ θέσεων, διενεργείται με απόφαση του οικείου διοικητικού συμβουλίου.

Οι αποφάσεις μεταφοράς και κατάταξης του προσωπικού δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2.Το προσωπικό που υπηρετεί στις δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με φορέα υλοποίησης τον ίδιο το Δήμο ή δημοτικό ΝΠΔΔ κατατάσσεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου σε προσωρινές-προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας. Για τη σύσταση των ανωτέρω θέσεων αποφασίζει κατά περίπτωση το οικείο δημοτικό ή διοικητικό συμβούλιο.

Οι αποφάσεις σύστασης των θέσεων και κατάταξης του προσωπικού δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η συνολική προϋπηρεσία του προσωπικού των περιπτώσεων 1 και 2 λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

 Στη Συνάντηση μετείχαν εκτός του Παν.Συντονιστικού των ΒΣΣ ο Γιώργος Χαρίσης μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ, ο Μάριος Κατσουρός και Βασίλης Γκιτάκος μέλη του Γεν.Συμβουλίου ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Καλούμε λοιπόν όλα τα κόμματα που όλοι τάσσονται υπέρ των εργαζομένων και του ΒΣΣ να ψηφίσουν την τροπολογία, να φανεί και εμπράκτως η θέληση όλων των βουλευτών όπως μας λένε τόσα χρόνια!!!!!!!!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ