Πρέξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έτους 2012 για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εργαζόμενους

elegktiko synedrio

Η Α.Σ.Κ.-Ο.Τ.Α δημοσιεύει τις 136 πράξεις του 7ου τμήματος τους Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εξέδωσε εντός του 2012 και αφορούν δαπάνες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία της, αλλά και για τους εργαζόμενους, οι οποίες βασικά διακρίνονται από ένα μνημονιακό πνεύμα, απόρριψης δαπανών που έχουν σχέση με τους εργαζόμενους.

Είναι πχ πολύ αυστηρό όσον αφορά την καταβολή της αξίας του γάλακτος σε χρήμα εκεί που με ευθύνη των Δήμων δεν καταβάλονται.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο χρησιμοποιεί επιχειρήματα, που μπορεί να έχουν και βάση, όμως δεν αφορούν τους εργαζόμενους στις ανθυγιεινές και επικίνδυνες εργασίες. Δεν μπορεί τις όποιες ευθύνες, τις πράξεις ή παραλήψεις των υπηρεσιών των δήμων να τις πληρώνουν οι εργαζόμενοι σ’ αυτές τις εργασίες.

Αν νομίζει το Ε.Σ ότι υπάρχουν σκοπιμότητες, τότε να αποδωθούν ευθύνες, όχι όμως να στερούνται οι εργαζόμενοι και το γάλα και να μην αποζημιώνονται.

Η ΑΣΚ-ΟΤΑ διαχρονικά είναι υπέρ της καταβολής του γάλακτος σε είδος και μάλιστα φρέσκου, καθημερινά και στην ώρα του, γιατί εμείς υπερασπιζόμαστε πρωτίστως την υγεία των εργαζομένων!

Καταβολή σε χρήμα της αξίας του οφειλόμενου γάλακτος (Πράξη 127/2012)

Μη νόμιμη η καταβολή σε χρήμα της αξίας του οφειλόμενου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου. Δεν προκύπτουν από το σώμα της εγκριτικής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, αλλά ούτε και από τα δικαιολογητικά των χρηματικών ενταλμάτων, οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου να προμηθευτεί φρέσκο γάλα.

Η αιτιολογία περί μη ύπαρξης κατάλληλων αποθηκευτικών χώρων και απουσίας υπαλλήλων για τη διανομή του γάλακτος στους δικαιούχους, η οποία (διανομή) καθίσταται ιδιαίτερα χρονοβόρα, πολυδάπανη και δύσκολη λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και της ύπαρξης πολλών ορεινών όγκων, σε συνδυασμό με τη μη διενέργεια διαγωνισμού, καταδεικνύουν ότι η αδυναμία αυτή οφείλεται στην έλλειψη οργάνωσης και προγραμματισμού των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου να λάβουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να συμμορφωθούν στις επιταγές των ανωτέρω διατάξεων, που μόνο κατ’ εξαίρεση παρέχουν την ευχέρεια αποτίμησης της εν λόγω παροχής σε χρήμα.

Το δε επιχείρημα του Δήμου, ότι η τοπική αγορά είναι ήδη επιβαρυμένη οικονομικά από τις παρελθούσες οφειλές και την καθυστέρηση αποπληρωμής αυτών, πέραν του ότι αορίστως προβάλλεται και υπολαμβάνει υποθετικά τη μη συμμετοχή προμηθευτών σε τυχόν διαγωνισμό που θα διενεργείτο, δεν συνιστά λόγο αντικειμενικής αδυναμίας παροχής γάλακτος κατά την επίμαχη περίοδο. (Ελ. Συν. Πράξη 127/2012 Τμ. 7)

Περίληψη όλων των πράξεων: ΕΔΩ 

Πηγή: dimosnet.gr  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ