ΙΚΑ: Η ελάχιστη προϋπόθεση συνταξιοδότησης με 15ετία και τα όρια ηλικίας

Oι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δικαιούνται επικουρικής σύνταξης με τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

Ειδικότερα, για τους παλαιούς ασφαλισμένους, όσοι δηλαδή πρωτοασφαλίστηκαν πριν από την 1η/1/1993, ισχύουν τα εξής: οι άνδρες με 15ετία συνταξιοδοτούνται με πλήρη στο 65ο έτος τους, ενώ για τις γυναίκες το όριο ηλικίας είναι φέτος στο 62ο έτος και ανεβαίνει κλιμακωτά μέχρι να φτάσει το 65ο έτος το 2015.

Οι γυναίκες που είχαν συμπληρώσει 15ετία μέχρι 31/12/2010 μπορούν να πάρουν πλήρη στο 60ό έτος τους.

Αντίστοιχα, οι άνδρες με 33 χρόνια ασφάλισης (εφόσον τα συμπλήρωσαν μετά την 1η/1/2012) βγαίνουν φέτος στα 64 κ.ο.κ. μέχρι το 2015, όταν το όριο ηλικίας σταθεροποιείται στο 65ο έτος.

Οι γυναίκες με 33ετία (εφόσον τη συμπλήρωσαν μετά την 1η/1/2011) βγαίνουν φέτος με 11100 ένσημα και όριο ηλικίας τα 59 έτη, προϋποθέσεις που αλλάζουν κλιμακωτά μέχρι να φτάσουν τα 12.000 ένσημα και το 60ό έτος όριο ηλικίας το 2015.

Ανδρες και γυναίκες που είχαν συμπληρώσει 33ετία μέχρι 31/12/2010 βγαίνουν με πλήρη στο 62ο και στο 57ο έτος αντίστοιχα.

Με 35ετία (συμπληρωμένη μετά την 1η/1/2011) άνδρες και γυναίκες βγαίνουν φέτος με 11.100 ένσημα και το 59ο όριο ηλικίας, ενώ το 2015 θα βγαίνουν με 12.000 ένσημα και το 60ό έτος όριο ηλικίας.

Οσοι πρόλαβαν να συμπληρώσουν 35 έτη μέχρι 31/12/2010  διασώζονται και μπορούν να βγουν στη σύνταξη στο 58ο έτος με πλήρη συνταξιοδότηση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ