Προσαύξηση για τη νυχτερινή εργασία στους ΟΤΑ

nomos2

Προσαύξηση για τη νυχτερινή εργασία δικαιούνται μόνο οι Προϊστάμενοι Τμημάτων

Μόνο οι Προϊστάμενοι Τμημάτων και όχι Διευθύνσεων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού δικαιούνται την προσαύξηση για τη νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών σύμφωνα με απάντηση που έδωσε σε σχετικό ερώτημα της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχει ως εξής:

«Απαντώντας στο ανωτέρωσχετικό έγγραφό σας,αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας πληροφορούμε ότι, οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ΟΤΑ Α΄βαθμού δικαιούνται τηνωριαία αμοιβή των υπαλλήλων για εργασίανυχτερινή εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, καθώς και για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρεσίμων ημερών προς συμπλήρωση επίσης της υποχρεωτικής, ενώ οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την ως άνω αμοιβή, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεταιαπό τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Δ/νσης και Γενικής Διεύθυνσης.»

Το ερώτημα που υπέβαλε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν:

«Σας ζητούμε να μας γνωρίσετε εάν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση δικαιούται την προσαύξηση για την νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, καθώς και για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται και αυτή για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας.» (Εφημερίδα ΠΟΕ-ΟΤΑ φύλλο 162 6ος 2012).

Πηγή: dimosnet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ