Αναγνώριση πλασματικού χρόνου στον δημόσιο τομέα

grafeio

Οι ασφαλισμένοι του δημοσίου που επιθυμούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2012 μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι και 5 έτη πλασματικού  χρόνου (σπουδές, στρατιωτική υπηρεσία, κλπ)  και σε αυτόν μπορεί  επιπλέον να προστεθεί και ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τα παιδιά (1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το το τρίτο παιδί). Συνολικά μπορούν δηλαδή να αναγνωριστούν μέχρι και 10 έτη για το 2012, εφόσον ο υπάλληλος έχει 3 παιδιά.

 

 

Το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών το έχουν και οι δύο γονείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι ασφαλισμένοι του δημοσίου που είχαν προηγούμενη ασφάλιση σε φορέα του ιδιωτικού τομέα δεν μπορούν να εξαγοράσουν κενά ασφάλισης. Ο χρόνος σπουδών που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο ή χρόνο ασφάλισης σε άλλλον φορέα ή στο δημόσιο δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως πλασματικός.

Ο υπάλληλος που διαθέτει περισσότερα από ένα πτυχία, μπορεί να αναγνωρίσει ως χρόνο σπουδών μόνο τον χρόνο που απαιτήθηκε γαι την απόκτηση του πτυχίου που χρησιμοποίησε γαι να διοριστεί ή μεταταγεί ή να ενταχθεί στην θέση που κατέχει.

Στον δημόσιο τομέα, η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου γίνεται με την καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67%, η οποία υπολογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές (βασικός μισθός κλιμακίου), που έχει ο υπάλληλος κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Προϋπόθεση για την αναγνώριση είναι η συμπλήρωση συνολικά 12 ετών ασφάλισης, ενώ για την αναγνώριση χρόνου παιδιών απαιτείται 15ετής υπηρεσία στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Το συνολικό ποσό της εξαγοράς προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Συντάξιμες αποδοχές Χ 6,67% Χ μήνες αναγνώρισης.

Ο πλασματικός χρόνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαίωματος αλλά και για προσαύξηση της σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι σε δύο φορέις κύριας ασφάλισης μπορούν να κάνουν χρήση της εξαγοράς μόνο στον έναν φορέα.

Προκειμένου ο υπάλληλος να θεμελιώσει δικαίωμα εντός του 2012, θα πρέπει μέσα στο τρέχον έτος να υποβάλει και την σχετική αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.

Στην καταβολή των εισφορών εάν γίνει μέσα στο επόμενο ημερολογιακό τρίμηνο από την κοινοποίηση της αναγνωριστικής απόφασης, παρέχεται έκπτωση 15%.

Πηγή: Φορολογικά Νέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ