Επίδομα θέσης ευθύνης σε Υποδιευθυντή Δημοτικής Αστυνομίας

dimotiki astinomia

Σε ερώτηση που κατατέθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με την καταβολή του επιδόματος ευθύνης σε Υποδιευθυντή Δημοτικής Αστυνομίας η απάντηση ήταν αρνητική και τούτο διότι όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το απαντητικό έγγραφο ο Υποδιευθυντής δεν προΐσταται οργανικής μονάδας.

Είναι φανερό ότι η μνημονιακή «φιλοσοφία» του νόμου και οι εντολές που έχουν δοθεί για την ερμηνεία του σε ότι έχει να κάνει με τα επιδόματα (ευθύνης – ανθυγιεινό) είναι να εξαιρεθούν – κοπούν όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι από την καταβολή των επιδομάτων.

Η αποκατάσταση των αδικιών που έφερε το μνημονιακό μισθολόγιο – φτωχολόγιο είναι επιτακτική ανάγκη, οι νόμοι που φέρνουν σε περισσότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση τους εργαζόμενους αγγίζοντας και ξεπερνώντας πολλές φορές τα όρια της φτώχειας, μέσα από τους αγώνες του σ.κ. πρέπει να ανατραπούν.

Ολόκληρη η απάντηση του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους από το dimosnet.gr
Αθήνα, 19/6/2012
Αρ.Πρωτ. 2/45042/0022

ΘΕΜΑ: «Επίδομα θέσης ευθύνης σε Υποδιευθυντή Δημοτικής Αστυνομίας».

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθ. 11409/31-5-2012 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε ότι οι απόψεις της Υπηρεσίας μας εξακολουθούν να ισχύουν όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο αριθ. 2/92950/0022/20-12-2011 έγγραφό μας.

Συνεπώς, ο Υποδιευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας δεν είναι δικαιούχος του επιδόματος θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του ν.4024/2011 διότι δεν προϊσταται οργανικής μονάδας (Υποδιεύθυνσης)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α.
Παύλος Ξένος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ