Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Σχετικά με την πρόσθετη αμοιβή των μηχανικών του δημοσίου και των ΟΤΑ

mixanikos

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που συνεδρίασε στις 22 Μαΐου του 2012, σχετικά με την πρόσθετη αμοιβή των μηχανικών, εξέδωσε την 307/2012 γνωμοδότηση σχετικά με αυτό το θέμα.

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 27 παρ.35 του Ν. 2166/1993 και την με αριθ. 2/35628/022/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πρόσθετη αμοιβή για τους διπλωματούχους μηχανικούς, που υπηρετούν στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ. καταργήθηκε με την παρ.1 των άρθρων 30 και 32 του Ν. 4024/2011. (πλειοψ.).

 

 

Ολόκληρη η γνωμοδότηση του ΝΣΚ: ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ