Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό προσλήψεων

symvasiouxoi thessaloniki

Εκδόθηκε από το υπουργείο εσωτερικών εγκύκλιος για την αποστολή αιτημάτων των Ο.Τ.Α.Α’ και Β’ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντίτιμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών.

Ολόκληρη η εγκύκλιο σε μορφή pdf ΕΔΩ και σε μορφή word ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ