Συνταξιοδοτικά ζητήματα γυναικών

asfalisi-thumb-large

Εκδόθηκε από το ΙΚΑ η με αρ. πρωτ.: Σ40/207/05-07-2012, εγκύκλιος με θέματα:

Α)Προσδιορισμός του ποσοστού μείωσης στη μειωμένη σύνταξη που χορηγείται σε γυναίκες ασφαλισμένες που εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας των διατάξεων του ν. 3863/2010(παρ. 11 και 13), όπως ισχύουν. Τροποποίηση της εγκυκλίου 73/2011.

Β)Μη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 από γυναίκες που την 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει το 55° ή το 60ό έτος της ηλικίας τους.

Γ)Καθορισμός του ορίου ηλικίας προκειμένου να χορηγηθεί δεύτερη σύνταξη με τις διατάξεις περί ΚΒΑΕ σε γυναίκες, ασφαλισμένες πριν από την 01/01/1993, που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3996/2011 (άρθ. 42 παρ. 5)

Δ)Χρονικός εντοπισμός των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011.

Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ