Κανονισμός Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Κ.Β.Α.Ε.): Εγκύκλιος του Ι.Κ.Α.

katharistria

Όπως είναι γνωστό με την εγκύκλιο, αριθμός 27/20-03-2012, του Ι.Κ.Α. με θέμα: «Κοινοποίηση νέου πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.)», εξαιρέθηκαν πολλά επαγγέλματα και ειδικότητες από τα βαρέα.

Μια απ’ τις ειδικότητες που εξαιρέθηκαν είναι και οι καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, γραφείων και κτηρίων. Παρέμειναν όμως οι καθαρίστριες που το κύριο έργο τους είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, οι οποίοι επιβαρύνονται ιδιαίτερα  από την παρουσία μεγάλου αριθμού ατόμων και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με βάση αυτή τη διάταξη που  υπάρχει στην παράγραφο 23, σελίδα 36 της εγκυκλίου, παραμένουν στα Β.Α.Ε. οι καθαρίστριες σχολικών κτηρίων, παιδικών σταθμών και δημοτικών γυμναστηρίων και κολυμβητηρίων, που μας αφορά μιας και αυτό το προσωπικό εργάζεται στους Ο.Τ.Α.

Διευκρινίζεται ότι ο Κ.Β.Α.Ε., αφορά τους εργαζόμενους Ιδιωτικού και όχι Δημοσίου Δικαίου, μιας και ο κανονισμός δεν έχει επεκταθεί και σε αντίστοιχες ειδικότητες μονίμων υπαλλήλων.

Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ