Βαθμολογική – μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

fek logo

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απαντώντας σε ερωτήματα Δήμων, σχετικά με την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), αναφέρει μεταξύ άλλων και [..] «…οι ΣΣΕ της ΠΟΕ ΟΤΑ έχουν αναγνωρίσει για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – εν προκειμένω, έχει ληφθεί υπόψη στη μισθολογική αναγνώριση ο κανονισμός των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 21 της ΣΣΕ του 2010 της ΠΟΕ ΟΤΑ – η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την 1η-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-μισθολογίου), όπως άλλωστε αναφέρεται και στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500/31.10. 2011 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας…[..]

Ολόκληρη η 1η απάντηση: ΕΔΩ και η 2η: ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ