Απαντήσεις του Γ.Λ.Κ. για υπερωριακή απασχόλιση εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ., κατάταξη μεταφερομένων υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. κλπ

fek logo

Απάντηση του Γ.Λ.Κ. για τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εναερίτες ηλεκτρολόγους. Αριθμ.Πρωτ.:2/45469/0022/4-7-2012.

Έγγραφο του Γ.Λ.Κ.για την εφαρμογή του Ν/4024/2011 σε μεταφερόμενους υπαλλήλους Ι.Δ.Ο.Χ. των  Ν.Π.Ι.Δ. Αριθμ.Πρωτ.:2/39362/0022/5-6-2012.

Απάντηση του Γ.Λ.Κ. για την υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Ν/4024/2011. Αριθμ.Πρωτ.:2/13534/0022/9-3-2012.

Απάντηση του Γ.Λ.Κ. για την  υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Ν/4024/2011. Αριθμ.Πρωτ.:2/5708/0022/24-2-2012.

Απάντηση του Γ.Λ.Κ. για την υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Ν/4024/2011. Αριθμ.Πρωτ.:2/9616/0022/15-2-2012.


 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ