Προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.: Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια μεταφερόμενου προσωπικού από Δ.Ε. και προσωπικού που είναι στα Β.Α.Ε.

antistekomaste

Σε απαντήσεις που έδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σχετικά με την κατάταξη των παραολυμπιονικών, οι οποίοι κατατάσσονταν στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας τους με τριακονταπενταετή υπηρεσία στο Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού, καθώς στο προσωπικό που είχε ενταχθεί στα Β.Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78Α), που μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα λαμβάνει ένα (1) μισθολογικό κλιμάκιο, με τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ένα (1) ακόμη μισθολογικό κλιμάκιο. (Ολόκληρη η απάντηση του Γ.Λ.Κ., με Αρ.Πρωτ:2/88840/0022).

Επίσης δόθηκαν απαντήσεις και για το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. που μεταφέρθηκε από Δημοτικές Επιχειρήσεις στους Ο.Τ.Α. και με βάσει το άρθρο 16 της Σ.Σ.Ε./31-01-2010 της ΠΟΕ-ΟΤΑ τους αναγνωρίστηκε το σύνολο της προϋπηρεσίας και όχι μόνο όση προβλέπονταν από το Π.Δ 164/2004,(Ολόκληρη η απάντηση του ΥΠΕΣ με Αριθ.Πρωτ.:22102) καθώς και για το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., που είναι στα Β.Α.Ε., όπου σύμφωνα με το άρθρο 21 της ίδιας Σ.Σ.Ε.. της ΠΟΕ-ΟΤΑ, (Ολόκληρη η απάντηση του Γ.Λ.Κ., με Αρ.Πρωτ.:2/18805/0022), δόθηκαν πλασματικά μισθολογικά κλιμάκια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ