Ο.Π.Α.Δ.: Παράταση ισχύος των ασφαλιστικών βιβλιαρίων

Mε την με αριθμ.: 49/6/1-3-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Δ. παρατάθηκε η ισχύς των ασφαλιστικών βιβλιαρίων του Ο.Π.Α.Δ. (ασφαλισμένων του Δημοσίου και των ασφαλισμένων Δημοτικών Υπαλλήλων και των Συνταξιούχων) που έχουν θεώρηση για το 2011 μέχρι τις 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ. για οποιαδήποτε συναλλαγή τους, οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) με οποιοδήποτε φορέα ή υπηρεσία, θα εξυπηρετούνται χωρίς να απαιτείται θεώρηση του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου για το έτος 2012.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ