Ποσοστό μείωσης σύνταξης γυναικών που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ

grafeio

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εκδόθηκε εγκύκλιος με θέμα: «Ποσοστό μείωσης σύνταξης γυναικών που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης (παρ. 11 και 13, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010) – Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων άρθρου 40, ν. 3996/2011.»

Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ