Αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας στον δημόσιο τομέα

grafeio

Η αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας στον δημόσιο τομέα μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και να  χρησιμοποιηθεί τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση της σύνταξης.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες για την αναγνώριση:
-Χωρίς καταβολή εισφορών
-Με καταβολή εισφορών

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που έχουν συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως για να συμπληρωθούν τα έτη αυτά συνυπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας.

Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982, για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Για τους εργαζόμενους που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο πριν το Δημόσιο για τη συμπλήρωση της 25ετίας.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 1998.

Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τη στρατιωτική τους θητεία συντάξιμη, εάν δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Η 5ετης υπηρεσία στο Δημόσιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στη δεδομένη κατηγορία όπως και σε όλους τους σχετικούς πλασματικούς χρόνους.

Ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τον χρόνο αυτό όποτε ο ίδιος επιθυμεί. Βέβαια είναι προς συμφέρον του η αναγνώριση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα γιατί ο βασικός μισθός, που είναι και η βάση για τον υπολογισμό της καταβολής των εισφορών (αν αυτές απαιτούνται), αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.

Ολοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν συμφέρον να αναγνωρίσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας ανεξαρτήτως θεμελίωσης.

Στο Δημόσιο ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται αναδρομικά. Ετσι μπορεί να οδηγήσει σε θεμελίωση πριν από το 2011 και σε απώλεια ευνοϊκού δικαιώματος όσους πατέρες ανηλίκων ή και άνδρες που είναι κοντά στην 25ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν στα 56 με μειωμένη ή στα 58 με πλήρη.

Πηγή: Φορολογικά Νέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ