Οδηγίες για την αποστολή των παιδιών των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. – Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε κατασκηνώσεις

alt

Αθήνα, 22 Μαΐου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 776
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς Συλλόγους – Μέλη της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Όπως μας ενημέρωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. θα υπάρξει και φέτος η δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις.

 

Οι περίοδοι θα είναι τρεις (3) και η κάθε κατασκηνωτική περίοδος θα είναι είκοσι δυο (22) ημέρες.  

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των παιδιών των ασφαλισμένων είναι οι ίδιες που ισχύουν κάθε χρόνο, δηλαδή:

Η φιλοξενία των παιδιών των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.  γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή του σ’ αυτή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.Αίτηση.
2.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Τα βιβλιάρια Υγείας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., για το κάθε παιδί και του γονέα.
4.Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.

Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στον Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία 6-14 ετών. Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-1998 μέχρι 31-12-2006.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» την οποία υπογράφει και αφού ελεγχθεί από το Ταμείο, παραδίδει στην κατασκήνωση.
Ιδιαίτερα για φέτος επειδή έχει υπάρξει καθυστέρηση στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού, η προκήρυξη δημοσιεύτηκε στις 19 Μαΐου 2012 και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2012, επισημαίνεται ότι ο Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. θα δέχεται τις αιτήσεις των ασφαλισμένων από τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 έως την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012.
Τις πρώτες ημέρες θα πρέπει να προσέλθουν οι ασφαλισμένοι των οποίων τα παιδιά θα πάνε στην πρώτη κατασκηνωτική περίοδο, η οποία θα ξεκινήσει στις 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.
Για να μην υπάρξει πρόβλημα θα πρέπει οι ασφαλισμένοι του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την κατασκήνωση που επιθυμούν, προκειμένου να δηλώνουν τα παιδιά τους, καθώς έχει παρατηρηθεί τα προηγούμενα χρόνια το φαινόμενο να συμπληρώνουν οι κατασκηνώσεις για τις περιόδους τον αριθμό των παιδιών που έχουν δηλώσει

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ